Podmienky pre pripojenie do SIXu:

 • mať zabezpečenú medzinárodnú konektivitu a vlastný autonómny systém
 • v spolupráci so SIX zabezpečiť zriadenie a financovať prevádzku linky do SIX
 • v prípade umiestnenia routra v spoločných rackoch SIX-u je maximálny rozmer routra 3U

Po splnení vyššieuvedených podmienok SIX uzatvorí so žiadateľom Zmluvu o pripojení.

Fyzické pripojenie rýchlosťou 1GE a 10GE možno sprevádzkovať okamžite po podpise zmluvy (HW máme na sklade).

Cenník

Cenník SIX - ceny sú v EUR bez DPH

kapacita zriadenie mesačne
1 Gbps 0 € 200 €
2.5 Gbps 0 € 400 €
10 Gbps 0 € 666 €
40 Gbps 0 € 2000 €
 
 • Všetky porty sú k dipozícii v optickej aj metalickej verzii.
 • Cena zahŕňa umiestnenie peeringového routra max. 3U v SIXových rackoch.


        Posledná zmena: 1.11.2014

Dokumenty

Podklad pre zmluvu:


Zmluvy:


Prevádzkový poriadok

Účastník peeringu pripojený do SIX je povinný:

 • zabezpečiť výmenu routovacích informácií protokolom BGP4 (používanie statického routovania nie je prípustné)
 • na routri pripojenom na backbone SIX používať výlučne pridelenú IP adresu
 • pre pripojenie do SIX používať iba jedinú MAC adresu a jej zmenu vopred ohlásiť SIXu
 • svoje zariadenia umiestnené v SIX viditeľne označiť názvom firmy
 • udržovať svoje zariadenia a ich konfiguráciu v prevádzkyschopnom stave, poruchy bezodkladne odstrániť a informovať o nich SIX ako aj ostatných účastníkov peeringu prostredníctvom určeného mailinglistu, alebo zmluvne dohodnúť údržbu svojich zariadení so SIX-om
 • zapísať všetky oznamované siete do RIPE routing databázy a údaje priebežne aktualizovať
 • zabezpečiť maximálnu možnú agregáciu routovaných položiek
 • predchádzať vzniku routing-loop

 

Účastník peeringu pripojený do SIX nesmie:

 • zasahovať do zariadení iných účastníkov peeringu a do iných zariadení umiestnených v priestoroch SIX
 • oznamovať siete ktoré nepatria účastníkovi, jeho zákazníkom, príp. organizáciám ktorým poskytuje tranzit alebo backup
 • oznamovať siete iných účastníkov peeringu mimo dohodnutý rozsah peeringu
 • generovať zbytočne route-flap

Kontakt

Centrum výpočtovej techniky STU
Nám. slobody 17, 812 43 Bratislava
tel.: +421 2 571 041 81, +421 2 571 041 84
fax:+421 2 524 94 351, e-mail: six-ba@six.sk

 

logo_stu     logo_tuke