The Slovak Internet eXchange

Rainside s.r.o.Spoločnosť:Rainside
Oficiálny názov:Rainside s.r.o.
Adresa: Teslova 43, 821 02 Bratislava
Telefón: 02/4445 0123
Fax: 02/4445 0123
WWW: http://www.rainside.sk/
AS: 12508
AS-SET: AS12508
Kontaktná osoba: Tibor Bartoš
Telefón: 02/4445 0123
E-mail: bartos@rainside.sk
Dátum pripojenia: 21.01.1998
   
Kapacita linky: 10 Gbps
IPv4 adresa: 192.108.148.15/24
IPv6 adresa:
   

Kontakt

Centrum výpočtovej techniky STU
Nám. slobody 17, 812 43 Bratislava
tel.: +421 2 571 041 81, +421 2 571 041 84
fax:+421 2 524 94 351, e-mail: six-ba@six.sk

 

logo_stu     logo_tuke