The Slovak Internet eXchange

GiTy Slovensko a.s.Spoločnosť:GiTy
Oficiálny názov:GiTy Slovensko a.s.
Adresa: Jilemnického 8, 036 01 Martin
Telefón: 043/4288510, 02/43413033
Fax: 043/4288517, 02/43413042
WWW: http://www.gity.sk
AS: 29086
AS-SET: AS-GITY
Kontaktná osoba: Ladislav Dulik
Telefón: +421 905 800 857
E-mail: ldulik@gity.sk
Dátum pripojenia: 23.11.2004
   
Kapacita linky: 0.1 Gbps
IPv4 adresa: 192.108.148.225/24
IPv6 adresa:
   

Kontakt

Centrum výpočtovej techniky STU
Nám. slobody 17, 812 43 Bratislava
tel.: +421 2 571 041 81, +421 2 571 041 84
fax:+421 2 524 94 351, e-mail: six-ba@six.sk

 

logo_stu     logo_tuke