The Slovak Internet eXchange

DSI DATA, a.s.Spoločnosť:DSi data
Oficiálny názov:DSI DATA, a.s.
Adresa: A. Bernoláka 377/5, 02901 Námestovo
Telefón: +421 43 2388 010
Fax: +421 43 2388 011
WWW: https://www.dsidata.sk/
AS: 35328
Kontaktná osoba: Dravecky Rastislav, Mgr.
Telefón: +421 43 2388 010
E-mail: peering.sk@dsidata.sk
Dátum pripojenia: 01.08.2005
   
Kapacita linky: 10 Gbps
IPv4 adresa: 192.108.148.80/24
IPv6 adresa:
   

Kontakt

Centrum výpočtovej techniky STU
Nám. slobody 17, 812 43 Bratislava
tel.: +421 2 571 041 81, +421 2 571 041 84
fax:+421 2 524 94 351, e-mail: six-ba@six.sk

 

logo_stu     logo_tuke