SIX poskytuje svojim členom v Bratislave nasledujúce služby:

  • 1GE a 10GE porty v optickej alebo metalickej verzii
  • 40GE a 100GE porty na vyžiadanie
  • verejný peering v spoločnej VLAN zdieľanej všetkými členmi SIXu
  • privátny peering v osobitnej VLAN medzi dvomi príp. viacerými členmi SIXu
  • plne konfigurovateľné route servery cez PMC portál
  • podrobné štatistiky sieťovej prevádzky s jednotlivými peeringovými partnermi (SFLOW)

 

Nástroje

Kontakt

Centrum výpočtovej techniky STU
Nám. slobody 17, 812 43 Bratislava
tel.: +421 2 571 041 81, +421 2 571 041 84
fax:+421 2 524 94 351, e-mail: six-ba@six.sk

 

logo_stu     logo_tuke