ŽSR-Železničné telekomunikácieSpoločnosť:ŽSR-ŽT
Oficiálny názov:ŽSR-Železničné telekomunikácie
Adresa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Telefón: 02/5058 7635
Fax: 02/5058 7738
WWW: http://www.zt.sk/
AS: 25496
Kontaktná osoba: bc. Milan Machaň
Telefón: 02/5058 6090, 02/5058 7867
E-mail: machan.milan@zsr.sk
Dátum pripojenia: 20.01.2003
   
Kapacita linky: 10 Gbps
IPv4 adresa: 192.108.148.190/24
IPv6 adresa: 2001:7F8:2F::190/64
   

Kontakt

Centrum výpočtovej techniky STU
Nám. slobody 17, 812 43 Bratislava
tel.: +421 2 571 041 81, +421 2 571 041 83
e-mail: six-ba@six.sk
recepcia: +421 918 669 162, +421 918 669 163

 

logo_stu     logo_tuke