The Slovak Internet eXchange

Tlačové správy


Rok prevádzky TRILL infraštruktúry

Bratislava, 1.10.2015

Slovenské peeringové centrum (SIX) prevádzkované Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave už rok poskytuje svojim členom služby na TRILL infraštruktúre. Moderné technické riešenie podporujúce inteligentné smerovanie paketov najkratšou cestou, optimálne rozdeľovanie záťaže na paralelné linky, rýchlu konvergenciu a technológiu hitless software patching umožnilo SIXu počas uplynulého roka poskytovať peeringové služby bez akéhokoľvek výpadku - čo dokumentuje viac než 20 BGP spojení aktívnych 1 rok:
 

Neighbor    V      AS MsgRcvd MsgSent  TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd
192.108.148.10 4     2607 541715 580160 3025836  0  0 1y0w     295
192.108.148.15 4    12508 546835 601789 3025836  0  0 1y0w      2
192.108.148.30 4     6855 582104 580113 3025836  0  0 1y0w      70
192.108.148.45 4    31127 580122 580196 3025836  0  0 1y0w      4
192.108.148.60 4     8264 580705 580118 3025836  0  0 1y0w      2
192.108.148.70 4     5610 529593 580227 3025836  0  0 1y0w      84
192.108.148.72 4    50128 3309112 3322680 3025836  0  0 1y0w      7
192.108.148.80 4    35328 580080 580128 3025836  0  0 1y0w      17
192.108.148.82 4    50953 523559 580235 3025836  0  0 1y0w      1
192.108.148.85 4     8620 580158 580183 3025836  0  0 1y0w      1
192.108.148.92 4    56800 580208 580170 3025836  0  0 1y0w      3
192.108.148.95 4    35592 1551852 1708395 3025836  0  0 1y0w      4
192.108.148.135 4    16265 525025 580250 3025836  0  0 1y0w     203
192.108.148.140 4    31246 580232 580264 3025836  0  0 1y0w      6
192.108.148.150 4    29208 595700 580172 3025836  0  0 1y0w     300
192.108.148.155 4    21019 523612 580299 3025836  0  0 1y0w      1
192.108.148.160 4    49044 523493 580159 3025836  0  0 1y0w      3
192.108.148.165 4    38949 523515 580156 3025836  0  0 1y0w      23
192.108.148.190 4    25496 580454 580094 3025836  0  0 1y0w      3
192.108.148.206 4     6830 1216340 1149595 3025836  0  0 1y0w     2323
192.108.148.225 4    29086 523496 580218 3025836  0  0 1y0w      2
192.108.148.250 4     6663 1319032 1149744 3025836  0  0 1y0w     1606

Slovenské peeringové centrum sprevádzkovalo portál Peering Manažment Centrum

Bratislava, 1.6.2015

Slovenské peeringové centrum (SIX), prevádzkované Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, dnes sprístupnilo svojim členom nový portál Peering Manažment Centrum.

PMC portál slúži ako frontend pre plne konfigurovateľné route servery, ktoré umožňujú členom SIXu nadviazať peering s veľkým množstvom partnerov odrazu, súčasne však dovoľujú konfigurovať každý peering samostatne prostredníctvom webového rozhrania.

Na portáli sú tiež sprístupnené podrobné štatistiky sieťovej prevádzky s jednotlivými peeringovými partnermi generované na základe SFLOW dát, ako aj ďalšie nástroje na správu pripojenia do SIXu.

S konfigurovateľnými route servermi stačí na implementáciu požadovanej peeringovej politiky len pár kliknutí - a v núdzových situáciách (napr. pri DDoS útoku) možno nastavenia operatívne zmeniť bez akýchkoľvek špeciálnych opatrení.

Veríme, že nový portál prispeje k zlepšeniu a zjednodušeniu správy pripojenia našich členov do SIXu a podporí nadviazanie nových peeringov.


Slovenské peeringové centrum sprevádzkovalo novú TRILL infraštruktúru

Bratislava, 1.10.2014

Slovenské peeringové centrum (SIX), prevádzkované Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, dnes dokončilo prechod na novú infraštruktúru tvorenú štyrmi switchmi Huawei CloudEngine.

Nová infraštruktúra poskytuje členom SIXu 192 10GE/1GE portov v optickej a metalickej verzii. Všetky switche podporujú plnú priepustnosť pre všetky veľkosti paketov a sú prepojené v redundantnej 2*40GE kruhovej topológii ktorá poskytuje prenosovú kapacitu 160 Gbps medzi switchmi. Chrbticu SIXu možno rekonfigurovať bez akéhokoľvek dopadu na poskytované služby a je jednoducho rozšíriteľná o 40GE a 100GE pripojenia.

Hlavným rozdielom voči doterajšiemu riešeniu je využitie TRILL protokolu (TRansparent Interconnection of Lots of Links), ktorý umožňuje SIXu smerovanie L2 paketov najkratšou cestou, optimálne využívanie všetkých liniek a rýchlu konvergenciu.

Na rozdiel od spanning-tree protokolu, TRILL využíva na prenos dát všetky linky ktoré má k dispozícii a rovnomerne rozdeľuje prevádzku medzi rovnocenné trasy. Switche Huawei CloudEngine analyzujú L3 a L4 hlavičky vo vnútri prenášaných TRILL paketov, čo zabezpečuje rovnomerné rozdeľovanie IPv4 aj IPv6 prevádzky na základe príslušnosti k jednotlivým TCP/UDP tokom a zachováva správne poradie paketov vo všetkých tokoch.

"Už dlho sme hľadali technológiu, ktorá zabezpečuje inteligentné smerovanie L2 paketov podobným spôsobom ako IP bez toho, aby spanning tree protokol zablokoval všetky naše redundantné linky a bez bremena MPLS. TRILL toto všetko umožňuje - a som rád, že sme dnes sprístupnili túto modernú sieťovú technológiu všetkým členom SIXu" uviedol Marian Ďurkovič, technický manažér SIXu.

"Huawei je presvedčený, že dokáže splniť požiadavky aj takého náročného zákazníka, akým je SIX. Sme presvedčení, že produkty CloudEngine splnia všetky nároky v tak zložitom prostredí. Switche CloudEngine, ktoré sme ponúkli, sú hravo schopné zvládnuť súčasné nároky na prenosovú kapacitu a poskytujú adekvátny potenciál na rast Slovenského peeringového centra v budúcnosti" uviedol Tomáš Zloch, Central Product System Engineer, Huawei Technologies.

Kontakt

Centrum výpočtovej techniky STU
Nám. slobody 17, 812 43 Bratislava
tel.: +421 2 571 041 81, +421 2 571 041 84
fax:+421 2 524 94 351, e-mail: six-ba@six.sk
recepcia: +421 918 669 162, +421 918 669 163

 

logo_stu     logo_tuke