The Slovak Internet eXchangePEERING DOKUMENTY LINKY ENGLISH VERSION
Prehľad aktívnych peeringov
Prehľad záťaže liniek
Looking glass
 
Stalo sa...
 
Centrum výpočtovej techniky STU
Nám. slobody 17, 812 43 Bratislava
tel.: 02/524 51 301, 02/529 61 573,
fax: 02/524 94 351, e-mail: six-ba@six.sk
Prehľad aktívnych peeringov:
Prehľad záťaže liniek
Looking glass
 
Stalo sa...
 
Ústav výpočtovej techniky TU Košice
B. Nemcovej 3, 042 01 Košice
tel.: 055/602 51 56, 055/602 50 00,
fax: 055/625 35 82, e-mail: six-ke@six.sk

Webstránky používajú kódovanie UTF-8