The Slovak Internet eXchange

DIGI Slovakia s.r.o.Spoločnosť:DIGI
Oficiálny názov:DIGI Slovakia s.r.o.
Adresa: Einsteinova 21/3692, Bratislava
Telefón: +421 2 32605500
Fax: +421 2 32144131
WWW: http://www.digislovakia.sk
AS: 49044
Kontaktná osoba: Szabolcs Dorák
Telefón: +421 2 32 33 41 43
E-mail: six@digislovakia.sk
Dátum pripojenia: 25.09.2009
   
Kapacita linky: 10 Gbps
IPv4 adresa: 192.108.148.160/24
IPv6 adresa:
   

Kontakt

Centrum výpočtovej techniky STU
Nám. slobody 17, 812 43 Bratislava
tel.: +421 2 571 041 81, +421 2 571 041 84
fax:+421 2 524 94 351, e-mail: six-ba@six.sk

 

logo_stu     logo_tuke