The Slovak Internet eXchange

13.5.2019 - Dátová prevádzka v SIXe dosiahla 233,4 Gbit/s

Slovenské peeringové centrum SIX je neutrálny bod, kde si telekomunikační operátori, poskytovatelia internetových služieb, poskytovatelia obsahu, vysielatelia ako i ďalšie subjekty vymieňajú sieťovú prevádzku.

SIX je prevádzkovaný na pôde technických univerzít v Bratislave a v Košiciach, ktoré garantujú nezávislosť peeringového centra a zabezpečujú rýchlu implementáciu moderných techológií do praxe - pričom nie sú v konkurečnom postavení so žiadnym členom SIXu.

 

peering_center

Dátový tok

aggr2-day

Agregovaný dátový tok všetkých ISP pripojených do peeringového centra.

SIX prepája 59 sietí.

Maximálny dátový tok bol 233,4 Gbit/s.


PRIPOJENÉ SIETE 

TRILL infraštruktúra

Infraštruktúra SIXu poskytuje pripojeným členom porty s kapacitou 100 Gbit/s, 40 Gbit/s, 10 Gbit/s alebo 1 Gbit/s, v optickej a metalickej verzii.

Inteligentné smerovanie paketov najkratšou cestou, optimálne využívanie všetkých liniek a rýchlu konvergenciu zabezpečuje TRILL protokol.

Chrbticu SIXu možno rekonfigurovať bez akéhokoľvek dopadu na poskytované služby a je jednoducho rozšíriteľná o ďalšie pripojenia.

VIAC ... 

six_trill_small

Route servery a PMC portál

pmc_screenshot

PMC portál slúži ako frontend pre plne konfigurovateľné route servery, ktoré umožňujú členom SIXu nadviazať peering s veľkým množstvom partnerov odrazu, súčasne však dovoľujú konfigurovať každý peering samostatne prostredníctvom webového rozhrania.


Na portáli sú tiež sprístupnené podrobné štatistiky sieťovej prevádzky s jednotlivými peeringovými partnermi generované na základe SFLOW dát, ako aj ďalšie nástroje na správu pripojenia do SIXu.

 

VIAC ... 

Zoznam peeringových centier

Kontakt

Centrum výpočtovej techniky STU
Nám. slobody 17, 812 43 Bratislava
tel.: +421 2 571 041 81, +421 2 571 041 84
fax:+421 2 524 94 351, e-mail: six-ba@six.sk

 

logo_stu     logo_tuke