Peering Manažment Centrum - PMCPMC portál poskytuje nástroje na správu pripojenia do SIXu. Portál umožňuje:

  • konfigurovať peering s inými členmi SIXu prostredníctvom route serverov
  • sledovať objem sieťovej prevádzky s jednotlivými peeringovými partnermi
  • aktualizovať údaje o Vašej spoločnosti vrátane kontaktnej osoby
  • skontrolovať stav infraštruktúry SIXu, smerovacie informácie a pod.

SIX prevádzkuje plne konfigurovateľné route servery, ktoré dovoľujú vytvoriť alebo zakázať peering s každým členom osobitne.
 
Rovnako ako pri bilaterálnych peeringoch, výmena sieťovej prevádzky nastáva iba v prípade, ak s peeringom súhlasia obidve strany.

S konfigurovateľnými route servermi stačí na implementáciu požadovanej peeringovej politiky len pár kliknutí - a v núdzových situáciách (napr. pri DDoS útoku) možno nastavenia operatívne zmeniť bez akýchkoľvek špeciálnych opatrení.

  

Kontakt

Centrum výpočtovej techniky STU
Nám. slobody 17, 812 43 Bratislava
tel.: +421 2 571 041 81, +421 2 571 041 83
e-mail: six-ba@six.sk
recepcia: +421 918 669 162, +421 918 669 163

 

logo_stu     logo_tuke