The Slovak Internet eXchange

Slovenské peeringové centrum SIX je neutrálny bod, kde si telekomunikační operátori, poskytovatelia internetových služieb, poskytovatelia obsahu, vysielatelia ako i ďalšie subjekty vymieňajú sieťovú prevádzku.

SIX je prevádzkovaný na pôde technických univerzít v Bratislave a Košiciach, ktoré garantujú nezávislosť peeringového centra a zabezpečujú rýchlu implementáciu moderných techológií do praxe - pričom nie sú v konkurečnom postavení so žiadnym členom SIXu.

 

Dátový tok

Agregovaný dátový tok všetkých ISP pripojených do peeringového centra.

SIX-KE prepája 4 siete.

Maximálny dátový tok bol 1100 Mbit/s.


PRIPOJENÉ SIETE

Zoznam peeringových centier

Kontakt

Centrum výpočtovej techniky STU
Nám. slobody 17, 812 43 Bratislava
tel.: +421 2 524 51 301, +421 2 529 61 573,
fax: +421 2 524 94 351, e-mail: six-ba@six.sk

 

logo_stu     logo_tuke